Carlsson Ekonomi

 


Om oss 

Carlsson Ekonomi är ett nystartat företag som sköter mindre företags - och idrottsföreningars ekonomi. Jag som har startat företaget heter Thomas Carlsson och har ca 25 års erfarenhet fån finansmarknaden, där jag arbetat med riskhantering och förvaltning av obligationer och med sälj (valuta), aktiemäkleri och som kundansvarig för pensionsfonder och kapitalförvaltare. Som aktiemäklare hade jag kontakt med de största pensionsfondernas aktieanalytiker och portföljförvaltare och besitter därför en kunskap inom aktie- och företagsanalys.

Mellan 2019-2022 var jag ordförande, ekonomiansvarig och säljansvarig i Curagruppen, ett nystartat vårdbolag. Jag har också fungerat som ordförande och kassör i Stocksunds IF, en idrottsförening norr om Stockholm. Jag har således erfarenhet av at arbeta i mindre företag och i idrottsförening, d.v.s i en liknande miljö som er jag vänder mig till för att förhoppningsvis få som kunder.