Carlsson Ekonomi

 


Välkommen till Carlsson Ekonomi & Upphandling

Carlsson Ekonomi och Upphandling erbjuder all ekonomisk administration av ert företags affärshändelser, som bokföring, löneadministration, fakturering, bokslut m.m.

Carlsson Ekonomi och Upphandling erbjuder också upphandlingshjälp till HVB-hem och hjälper er att lämna anbud på svenska kommuners upphandlingar.