Carlsson Ekonomi

 


Våra tjänster  

Carlsson Ekonomi hanterar all administation kring er ekonomi, som bokföring, löneadministration, fakturering och bokslut.

När du kommer som ny kund hos oss diskuterar vi vilken typ av redovisning du vill ha och behöver hjälp med. Sedan sätter vi ihop en tjänst och diskuterar pris. Vi behöver såklart skriva avtal också.

Vi debiterar efter storleken på företagets omsättning, antal personal och vilka tjänster ni önskar. För löpande bokföring, fakturering, bokslut och årsreovisning debiterar vi max följande beroende på företagets storlek (men det debiterade beloppet blir lägre om ni väljer bort tjänster och ju färre personal ni har);

omsättning = 1-2 mio, debiteras: max 5000kr

omsättning 3-5 mio, debiteras max 7500

omsättning 5-8 mio, debiteras max 9900

priserna är ex moms, inklusive obegränsat med bokförda verifikationer och obegränsat antal personal.

En vanlig dag med vår hjälp ser ut ungefär så här:

1) Du lämnar underlag digital 
Du lämnar in dina underlag till oss digitalt. Får du fysiska original kan du enkelt fota och skicka dem.

2) Vi sätter igång med redovisningsarbetet

När du har skickat underlaget sätter vi igång med vårt arbete. Oavsett om det är fakturor, löner och/eller deklarationer. Vi arbetar i i systemet Fortnox

3) Vi rapporterar till skatteverket

När månaden är bokförd och klar sammanställer vi och deklarerar till Skatteverket åt dig.

4) Du får en resultatrapport

Du får din resultatrapport som sammanställer intäkter och kostnader för den senaste perioden. Den fungerar som ett kvitto på vad som har hänt sedan sist. Du får också information om hur mycket du är skyldig att betala in till Skatteverket. Om något behöver redas ut (t.ex. en obetald faktura) lägger vi med en kommentar i rapporten.

5) Eventuell ytterligare avstämning

Självklart finns vi tillgängliga för möten för att stämma av månaden och rapporten om  det önskas.


Carlsson Ekonomi hjälper även företag inom HVB-branschen att lämna anbud på upphandlingar från svenska kommuner.

Vi går igenom upphandlingen åt er och redovisar vilka krav upphandlaren ställer och vilken information om er som leverantör vi behöver för att kunna svara på frågorna i upphandlingen. 

Känner ni att ni vill gå vidare och lämna anbud skriver vi avtal. Därefter sätter vi igång med upphandlingen. 

Pris: 10000 per upphandling / lämnat anbud.

Kontakta oss gärna för mer information!